Inwestycje - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Menu

Polecamy

  • Naukowcy przewidują, że za pól wieku emisja spalin będzie czterokrotnie wyższa, niż jest obecnie. Wiemy także, że mieszkańcy tych dużych…

  • Nasza planeta wciąż tętni życiem: od najprostszych organizmów aż po rodzaj ludzki. Wyobraźmy sobie świat skąpany w trujących gazach, spi…

  • W Polsce istnieje wiele form ochrony przyrody, między innymi parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, ochrona gatunkowa, …

Inwestycje

Środowisko Inwestycje Poza znaną inwestycją w budowę instalacji biomasowej w Wałczu firma zajmuje się budową jeszcze innych inwestycji z uwagi na ochronę środowiska naturalnego i dbałości o naszą planetę. Warto podkreślić, że zdolności produkcyjne wspomnianej instalacji w Wałczu to 20.000 ton węgla drzewnego rocznie a także moc elektryczna elektrociepłowni na poziomie ok. 7,4 MWe. Pełne zdolności produkcyjne instalacja osiągnęła już w 2009 roku. Instalacja ta zajmuje się produkcją energii elektrycznej oraz produkcją węgla drzewnego z wykorzystaniem drewna sosnowego, odpadów drzewnych i słomy. Jest to największa instalacji z zakresu źródeł odnawialnych w sektorze biomasowym. Inną ciekawą instalacją zapewniającą zmniejszenie zatrucia środowiska jest biogazownia w Skrzatuszu. BBI ZENERIS NFI opracowała swoją technologię biogazową w celu wytwarzania odnawialnej energii elektrycznej z biogazu, który powstaje w wyniku kontrolowanej fermentacji metanowej, a sprawiły to ogólnoświatowe trendy zajmujące się pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych oraz ciągle rosnące zapotrzebowanie rynku na usługi z zakresu optymalizacji procesów produkcji biogazu. Na bazie właśnie tej technologii, elektrownia biogazowa w Skrzatuszu pozwoli na produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w oparciu o surowce, które są dostępne w Polsce. Bedzie to już druga w Polsce biogazownia, która wytwarza energię elektryczną między innymi ze nawozu świńskiego oraz odpadów powstających przy produkcji spirytusu. Prąd płynący z biogazowni będzie wytwarzał moc ok. 500 kW i popłynie do dwóch i pół tysiaca gospodarstw domowych. Wartość całej inwestycji ma wynieść około 6 mln złotych. BBI ZENERIS NFI we współpracy z spółką zależną Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z o. o. przygotowuje do budowy elektrowni wodnej o mocy do 10 MW. W roku 2008 uzyskano pozwolenie na budowę elektrowni wodnej o łącznej mocy ok. 10 MW. W kolejnym roku firma BBI Zeneris przystąpiła do budowy elektrowni wodnej, która łącznie produkować będzie kilkaset tysięcy MWh zielonej energii elektrycznej każdego roku. BBI ZENERIS NFI we współpracy ze spółką zależną Energo-Eko I Sp. z o. o. realizuje również budowę instalacji zajmującej się produkcją energii poprzez zgazowywanie odpadów komunalnych oraz odpadów przemysłowych. Instalacja ta ma przerabiać około 100.000 ton odpadów rocznie, odzyskując z nich energię, która zamieniona będzie miedzy innymi na około 40.000 MWh energii elektrycznej oraz blisko 200.000 GJ ciepła. Tak zagospodarowywane odpady są jedną z najefektywniejszych metod wykorzystania ich jako alternatywnego źródła energii, doprowadzają tym samym do znacznego zmniejszenia zatrucia środowiska i tym samym do podejścia bardzo ekonomicznego do kwestii ochrony środowiska. Bardzo duże inwestycje w ekologię sprawiają, że firma stała się firmą na topie, ponieważ w obecnym czasie ochrona środowiska stała się sprawą modną. Firma BBI Zeneris NFI jest firmą z siedzibą w Poznaniu przy ul. Paderewskiego 7, ale posiada też biuro w Warszawie przy ul. Emilii Plater 28.

Tagi: firma,węgiel,produkcja | Podział strony