Array - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Problemem dużych aglomeracji miejskich jest problem żywności oraz wody. Mega miasta są niczym olbrzymie studnie bez dna, które nie sposó…

  • Zaskakujący jest fakt, że jedynie Stany Zjednoczone i Australia nie podpisały protokółu z Kioto, a lobby naftowe mogło zmienić oficjalny…