Znane w Polsce metody oczyszczania ścieków - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Menu

Polecamy

  • Praktyczne rozwiązana w dziedzinie biopaliw są bardzo potrzebne i to w miarę szybko, inaczej konwencjonalnych paliw najzwyczajniej nam z…

  • Według najnowszych badań naukowych, prawdopodobieństwo uderzenia planetoidy Apofis w Ziemię może zaistnieć w 2036 roku i wynosi 1:45000.…

  • Źródła zanieczyszczeń powietrza to przede wszystkim procesy utleniania, którymi są bezpośrednie spalanie paliw, palenie tytoniu, lub odd…

Znane w Polsce metody oczyszczania ścieków

Środowisko Wobec sytuacji, przed jaką stanęła Polska, a mianowicie dużego zanieczyszczenia wód, coraz większa ilość zrzucanych do nich ścieków musi zostać oczyszczana. Stosuje się cztero stopniowy system oczyszczania. Pierwszy stopień zwany mechanicznym, polega na tym, że rozdrabnia się, cedzeni, filtruje, poddaje sedymentacji, czyli opadania zanieczyszczeń na dno, wiruje się, poddaje flotacji, czyli wypływaniu zanieczyszczeń na powierzchnie wody w postaci piany. Do tych zabiegów służą zwykle takie urządzenia, jak kraty i sita, służące do oddzielenia się wleczonych ciał stałych, piaskowniki, w których opadają cząstki ciała stałego o małych wymiarach, odtłuszczalniki oraz specjalne urządzenia służące do rozdrabniania, osadniki wstępne, które zatrzymują łatwo opadające zawiesiny. Sedymentacja w osadnikach następuje w przeciągu 2 godzin, a drobniejsze zawiesiny przechodzą do drugiego stopnia oczyszczania. Drugi stopień zwany biologicznym, polega na tym, że rozkładają się zanieczyszczenia przez mikroorganizmy, które występują w tzw. osadach czynnych lub w błonach biologicznych. Na tym etapie oczyszczania zostają usunięte rozpuszczone lub takie, które znajdują się w postaci bardzo drobnej zawiesiny substancje organiczne, takimi substancjami są: tłuszcze, białka i węglowodany. Jednocześnie następuje oddzielenie się resztek drobnej zawiesiny substancji mineralnych. Główne urządzenia techniczne stosowane w tym procesie to: złoża biologiczne, komory osadu czynnego oraz komory fermentacyjne. Oczyszczanie z wykorzystaniem złóż biologicznych odbywa się w cylindrycznym zbiorniku, który zazwyczaj wypełniony jest żużlem hutniczym, tłuczniem kamiennym, koksem, lub kostkami ceramicznymi. Złoże jest następnie równomiernie zraszane od góry ściekami przy pomocy obrotowego zraszacza mechanicznego. Bakterie w tym inne organizmy żywe osadzają się na powierzchni wypełnienia, oraz tworzą przy tym błonę biologiczną. Ścieki następnie powoli przepływają przez złoże i są gruntownie oczyszczane przez te organizmy. Proces ten zachodzi przy odpowiednio dobranej ilości doprowadzanego tlenu. Jest to bardzo dobra metoda na usuwanie zatrucia środowiska na naszej planecie. Kolejną metodą oczyszczania środowiska jest oczyszczanie ścieków za pomocą osadu czynnego. Metoda ta jest przeprowadzona w komorach napowietrzanych, w których pływają skupiska zarówno bakterii jak i pierwotniaków tworząc przy tym zawiesinę kłaczkowatą. Mikroorganizmy te następnie utleniają zanieczyszczenia, które zawarte są w ściekach. W ciągu ośmiu godzin oczyszczania obniża się zawartość zanieczyszczeń substancjami organicznymi nawet o 85%. Ścieki po 2 stopniu oczyszczania zawierają zawiesiny kłaczkowate, są one następnie oddzielane w osadnikach wtórnych. Jest to zarazem skuteczna jak i ekologiczna metoda oczyszczania ścieków. Natomiast oczyszczanie ścieków komunalnych jest oczyszczaniem zazwyczaj mechanicznym lub mechanicznym i biologicznym. Nie jest wskazane jednak, by zrzucać je do jezior i zbiorników zaporowych. Zawierają, bowiem duże ilości związków takich jak azot i fosfor, więc zbiorniki wodne bardzo szybko zarastają w sutek procesu eutrofizacji.

Tagi: zanieczyszczenie,środowisko,oczyszczanie | Podział strony