Array Wpływ zanieczyszczenia środowiska na organizmy żywe - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Chociaż znamy obliczenia, to nie wiemy, jak dzisiejsza emisja gazów cieplarnianych wpłynie na temperaturę na ziemi za jakieś 40 lat, nie…

  • W Szwecji otwarto przez następczynię tronu księżniczkę Victoria Bernadotte World Bioenergy, czyli Światowe Forum poświęcone odnawialnym …

  • Tak naprawdę to tak zwany ruch na rzecz ochrony środowiska, który obejmuje w sobie również partie zielonych, jest to połączenie jednocze…

Wpływ zanieczyszczenia środowiska na organizmy żywe

Środowisko Wszystkie organizmy na Ziemi, żyjące obok siebie mieszkają w bardzo wielu różniących się między sobą miejscach. Te wszystkie miejsca zwane siedliskami składają się na ekosystem, który ciągle się zmienia. Wewnątrz tego systemu organizmy żywe rosną, rozmnażają się, a następnie giną. Prawdopodobnie najważniejszym elementem środowiska jest klimat, ma on ogromny wpływ na to by prawidłowo rozwijały się wszystkie istoty żyjące na Ziemi. Na początku swojego życia na Ziemi człowiek pierwotny zajmował się głównie wędrowaniem i życiem w harmonii z przyrodą. Wtedy też wszystkie ekosystemy na ziemi funkcjonowały prawidłowo, zgodnie z naturą. Krążyła w nich niezakłócona energia. Wówczas stężenie tlenu jak i dwutlenku węgla było utrzymane na podobnym poziomie, choć nic wówczas nie wiedziano o ekologii ani ochronie środowiska. W XIX wieku pod wpływem nagłego rozwoju nauki i wzrostu techniki, w okresie, który zwany jest „rewolucją przemysłową”, ludzie uwierzyli, że eksploatacja zasobów przyrody bez żadnych ograniczeń nie spowoduje zatrucia środowiska. Panował wówczas pogląd, że człowiek uniezależniony jest otaczającego go środowiska. Wielkie przeobrażenia w środowisku zostały zaznaczone w obszarach gdzie wydobywano węgiel kamienny i rudy żelaza. Bardzo długo ludzie nie zdawali sobie sprawy jak duża jest skala zmian, które dokonali w przyrodzie. Śmieci oraz odpady przemysłowe, a także zanieczyszczenie i zatrucie wód rzek, jezior i mórz oraz skażenie powietrza w wielkich miastach i okręgach przemysłowych to dziś najbardziej widoczne skutki, jakie są wynikiem złego gospodarowania człowieka. Zatrucie środowiska powoduje zagrożenie naszego zdrowia, a nawet życia. Zagrożone jest także życie nie tylko człowieka, ale i zagrożone jest wiele gatunków zwierząt i roślin. Ingerencja człowieka w przyrodę wytworzyła całe, duże obszary, które zostały typowo uprzemysłowione. Eksploatacja zasobów przyrody przybiera tam często charakter rabunkowy, i doprowadza do powstawania nieodwracalnych szkód w przyrodzie i zmniejszanie wartości użytkowej gruntów poprzez zatrucie środowiska. Pod wpływem eksploatacji dochodzi do wszelkiego rodzaju zaburzeń, które polegają między innymi na niemożliwości naturalnego odtworzenia. Zanieczyszczone rzeki, doprowadzone zostały w rezultacie do stanu gdzie możemy spokojnie je nazywać kanałami ściekowymi. Woda z tych rzek wpływa również negatywnie zarówno na rośliny jak i zwierzęta, nie może być również wykorzystywana do nawadniania pól, zwiększa się zanieczyszczenie na naszej planecie. Dzisiaj człowiek wpływa na środowisko na wiele sposobów, obecnie popularnym nurtem staje się ekologia. Pomimo to, często przeobraża się je wedle własnych wyobrażeń często niszcząc to, co na naszej planecie unikatowe i niepowtarzalne, doprowadzając do większego zatrucia środowiska. Człowiek nie zważają na ochronę środowiska buduje osiedla i fabryki, oraz zajmuje się wydobywaniem kopalin i poszukiwaniem złóż ropy i gazu. Działalność przemysłowa często powoduje również znaczne nieprawidłowości w obiegu węgla oraz siarki, wiąże się to z potrzebą spalania surowców energetycznych. Przy spalaniu kilograma węgla do atmosfery przedostaje się do dwóch kilogramów dwutlenku węgla. Podczas spalania węgla do atmosfery wydobywa się też dwutlenek siarki, który jest gazem mającym silne właściwości toksyczne.

Tagi: węgiel,człowiek,ziemia | Podział strony