Array Wpływ zanieczyszczeń na roślinność i zwierzęta - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Menu

szybka pożyczka online bez przelewania grosza na blog.pozyczkabez.plAdidas, puma, reebok - zawsze modne i wygodne obuwie-sprawdź ceny swoich ulubionych marek na coolbuty.pltransport drogowy do 40 ton

Polecamy

  • Ziemia jest trzecia planetą Układu Słonecznego. Domem dla prawie 7 miliardów ludzi (obecnie szacuję się iż na ziemi żyje 6 miliardów 800…

  • Firmy motoryzacyjne są coraz bliższe produkcji masowej pojazdów, zasilanych ogniwami wodorowymi, co może napawać optymizmem. Pozostanie …

  • Słysząc termin ,,ochrona środowiska” praktycznie każdy z nas automatycznie widzi przed oczyma całe tabuny krzyczących, machających trans…

Wpływ zanieczyszczeń na roślinność i zwierzęta

Środowisko Człowiek sam zajmuje się regulacją wielkości populacji poprzez odstrzał lub też przez przenoszenie zwierząt w inne odlegle miejsca. Zarybianie rzek, jezior a także sztucznych zbiorników jest kolejnym przykładem przeobrażania środowiska przez samego człowieka. Często na skutek wycinania lasów, lub też osuszania bagien i torfowisk to same zwierzęta przenoszą się w inne miejsca, które są dla nich korzystniejsze. Niekiedy też ludzie celowo zajmowali się tępieniem określonych gatunków zwierząt, na przykład drapieżnych zwierząt takich jak wilki, lisy, a z kolei inne zwierzęta oswajali i udomawiali takie jak psy i koty. W XX wieku nasilił się również proces zmniejszania liczby gatunków zwierząt i roślin na naszej planecie Ziemi. Ocenia się ponadto, że w ostatnim stuleciu znikło bezpowrotnie ponad sto pięćdziesiąt gatunków zwierząt. Zwierzęta giną na skutek niszczenia gleby, powietrza i wody doprowadzających do dużego zatrucia środowiska. Wraz z nadmierną eksploatacją lasów równikowych oraz z coraz większym zatruciem środowiska zanika wiele gatunków roślin i zwierząt na skutek zniszczeń, jakie występują w ich naturalnych siedliskach. Strata tych zwierząt i roślin znacznie zubaża przyrodę Ziemi, ponieważ wzbogacają one atmosferę naszej planety w tlen, a ograniczenie ich obszarów wpływa ujemnie na zawartość tlenu w powietrzu. Przeobrażenia w środowisku naturalnym wywołane oddziaływaniem człowieka doprowadzają do niszczenia i ilościowego ograniczenia niektórych gatunków roślin i zwierząt oraz doprowadzają do ich nadmiernego rozmnażania. Ziemia na naszej planecie wykorzystywana jest pod uprawy natomiast w morzach i rzekach odławiane są w masowych ilościach ryby. Człowiek ponadto usuwa różne produkty odpadowe do atmosfery, wody a także gleby powodując tym samym coraz większą degradacje środowiska. Nie dbając o ekologię człowiek wycina również lasy, a tereny dzikie, które często są ostojami dla rzadkich i unikatowych roślin oraz zwierząt zamienia na obszary uprawne albo obszary przeznaczane na cele przemysłowe, nie zważając na ochronę środowiska. Pewne jednak działania człowieka wpływają na poprawę właściwości środowiska, inne natomiast i to tych jest chyba więcej powodują w nim nieodwracalne zmiany, nadmiernie zatruwając środowisko. Jednak od początku lat 90-tych poprzedniego stulecia obserwuje się znaczne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, co początkowo powoduje spadek produkcji przemysłowej, obecnie widocznym postępem w instalacji urządzeń ochronnych. Wzrasta również liczba urządzeń, które zajmują się odpylaniem i wzrasta ich średnia skuteczność. Powstają ponadto całkiem nowe instalacje zajmujące się odsiarczaniem spalin i instalacje zajmujące się usuwaniem tlenków azotu. Ilość zanieczyszczeń, które zostały zatrzymane i zneutralizowane w urządzeniach oczyszczających, jeżeli chodzi o pyły stanowi dziś około 98% zanieczyszczeń wytworzonych, zaś w przypadku dwutlenku siarki około 26%, zaś prędkość samooczyszczania się powietrza znacznie wzrosła i trwa dziś do kilku dób.

Tagi: ziemia,flora,człowiek | Podział strony