Parki narodowe i inne formy ochrony przyrody - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Menu

Polecamy

  • Ziemia jest trzecia planetą Układu Słonecznego. Domem dla prawie 7 miliardów ludzi (obecnie szacuję się iż na ziemi żyje 6 miliardów 800…

  • Nasza planeta wciąż tętni życiem: od najprostszych organizmów aż po rodzaj ludzki. Wyobraźmy sobie świat skąpany w trujących gazach, spi…

  • Planeta Ziemia jest jedynym miejscem w którym wszystko jest zespolone i harmonijnie dobrane. Zarówno założenia jaki i klimat odpowiadają…

Parki narodowe i inne formy ochrony przyrody

Środowisko W Polsce istnieje wiele form ochrony przyrody, między innymi parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, ochrona gatunkowa, użytki ekologiczne, pomniki przyrody. Najwyższą z nich jest park narodowy. Jest on powołany w celu ochrony występującej na jego terenie roślinności, różnorodności gatunkowej, całości krajobrazu. Park narodowy musi mieć opracowany plan ochrony, musi posiadać straż oraz pracowników dbających między innymi o porządek na jego terenie. Nie można się tutaj osiedlać, a działalność człowieka jest bardzo ograniczona. Parki narodowe udostępniane są dla turystów tylko na wyznaczonych szlakach i ścieżkach w takiej formie, aby nie wyrządzać szkód na jego terenie, przeważnie wstęp jest płatny, co odstrasza wandali. Część przyrody w parku objęta jest ochroną ścisłą i obszar ten jest wyłączony z jakiejkolwiek ingerencji człowieka. Na pozostałym terenie dopuszcza rozwój turystyki oraz działalność ludzi. W Polsce występuje ok. 23 parków narodowych, między innymi Bieszczadzki, Kampinoski, Karkonoski, Ojcowski, Słowiński, Tatrzański. Inna formą ochrony jest rezerwat przyrody. To obszar, który obejmuje niezmienione i mało zmienione ekosystemy. Chroni on określone gatunki roślin i zwierząt. Wstęp na teren rezerwatu również może być płatny. Obszar rezerwatu przyrody może podlegać całkowitej, ścisłej ochronie, może być to również ochrona częściowa albo krajobrazowa. Chroniony jest albo cały teren, albo jakaś jego część. Tylko w rezerwatach ścisłych całkowicie wyklucza się integrację człowieka w środowisko przyrodnicze. Wyróżnia się kilka typów rezerwatów, między innymi leśny, florystyczny, torfowiskowy, krajobrazowy. Równie istotną formą ochrony przyrody jest park krajobrazowy. Podlega on ochronie ze względu na swoje wartości przyrodnicze, historyczne oraz kulturowe. Na terenie parku krajobrazowego możliwa jest działalność rolnicza i leśna, teren udostępniany jest również turystom w celach rekreacyjnych, jednak nie zawsze i nie na całym terenie. Występuje tutaj bowiem zarówno ochrona ścisła, czyli na objętym obszarze zakazuje się jakiejkolwiek ingerencji człowieka, nawet wstępu, jak i ochrona częściowa. W większości właśnie ochrona parku krajobrazowego jest tylko częściowa, a więc można wejść i zwiedzać, w końcu park ten ma służyć edukacji, wypoczynkowi oraz rekreacji. Najstarszym z nich jest Suwalski Park Krajobrazowy utworzony w 1976 roku, a największym Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, zajmujący ponad 84 000 ha. Kolejną formą ochrony są pomniki przyrody. Pomnik przyrody to pojedyncze drzewo, krzew, bądź ich skupiska, odznaczające się wyjątkowymi cechami, np. wiekiem, wielkością, niezwykłymi kształtami. Posiadają one szczególna wartość naukową, wychowawczą, edukacyjną. Pomnikiem przyrody może być również ogromny głaz narzutowy, jaskinia, źródło, czy wodospad. Najciekawszym pomnikiem przyrody jest między innymi Dąb Bartek, mający ponad 500 lat i rosnący w miejscowości Owińska. Wszystkie te formy ochrony przyrody są istotne dla naszej kultury i dziedzictwa. Pamiętajmy więc, aby dbać o naszą planetę, bo to wszystko zostanie i będzie trwać, gdy nas już nie będzie. Pozostawmy więc po sobie dobre wrażenie i nie psujmy tego, co stworzyła natura.

Tagi: przyroda,ochrona,człowiek | Podział strony