Nasza planeta – Mój dom - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Menu

Polecamy

  • Odnawialnymi źródłami energii, które są ogólnie dostępne są energia słoneczna w postaci promieniowania słonecznego a także energia wydob…

  • Ludzie w rozmaity sposób próbują chronić nasze środowisko naturalne przed nowoczesnymi zagrożeniami. Postępy w produkcji i rozszalała go…

  • W Polowie XXI stulecia, według naukowców ludzie w miastach będą zużywać pięciokrotnie więcej energii ze źródeł kopalnych, niż ma to miej…

Nasza planeta – Mój dom

Środowisko Projekt nasza planeta-Mój dom nawiązuje do jednej z głównych zasad zrównoważonego rozwoju, która jest zasadą środowisko integralne i brzmi myśl globalnie, działaj lokalnie. Projekt ten służy do tego, by nawiązać współpracę środowisk akademickich oraz organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, z Polski i zagranicy, w poszukiwaniu wspólnych rozwiązań i metod zwrócenia uwagi społeczeństwa na to by zrównoważyć rozwój, w kontekście zmian klimatycznych. Celem projektu jest również to, by pokazać i zachęcić społeczeństwo do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska nie tylko w życiu codziennym, między innymi poprzez oszczędzanie energii w każdym domu oraz by zmniejszyć ilość odpadów przez przeciętnego konsumenta. W zakres projektu Nasza planeta- Mój dom wchodzą cztery formy działania. Pierwszą formą działania jest praca nad tym, by została założona platforma internetowa www.naszaplaneta.org.pl, w której znalazłyby się informacje o projekcie oraz służyłaby partnerstwu na rzecz zrównoważonego rozwoju, oraz posiadałaby bazę danych organizacji, kół naukowych i innych instytucji, które byłyby zainteresowane współpracą a także prezentacją podjętych działań partnerskich. Platforma ponadto ma być regularnie modernizowana i wzbogacana o nowe elementy a także aktualizowana, również po tym, jak zakończy się projekt. Drugą formą działania byłoby otwarcie konferencji naukowej połączonej z warsztatami tematycznymi dla przedstawicieli zarówno organizacji pozarządowych, środowisk akademickich oraz dla przedstawicieli przedsiębiorstw, a także wszystkich osób, które będą zainteresowane tematyką zmian klimatu. Kolejną formą działania miałoby być prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej, obejmującej swym zasięgiem serie artykułów tematycznych w prasie ogólnokrajowej, a także przede wszystkim w prasie lokalnej, które przybliżyłyby czytelnikom w bardzo przystępny i zarazem ciekawy sposób zagadnienia z dziedziny powstawania przyczyn oraz późniejszych skutków zmian klimatu a także z dziedziny jak można je ograniczyć przez każdego z nas. Seria artykułów mogłaby być zakończona hucznym happeningiem w formie akcji polegającej na rozdawaniu mieszkańcom dużych miast ekologicznych toreb na zakupy oraz mógłby to być jeszcze przemarsz ulicami miasta, który propagowałby oszczędzanie energii i zrównoważone gospodarowanie odpadami. Czwartą firmą działania mógłby być festyn edukacyjny przeznaczony dla młodszych i starszych mieszkańców w ramach obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Obchody te skierowane byłyby do osób w każdym wieku, od najmłodszych poprzez młodzież aż po osoby dorosłe. W centrum miasta można by przygotować różnorodne stoiska wystawowe, które można by poświęcić poszczególnym elementom środowiska i zagadnieniom, które byłyby związane z ich ochroną. Oprócz ciekawych prezentacji i pokazów, można by zainteresować młodszą publiczność grami i zabawami z nagrodami. Odwiedzający festyn mogliby dowiedzieć się o przyczynach i skutkach zamian klimatu na Ziemi oraz jak o zapobieganiu im oraz dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy dotyczących otaczającego świata, naszej planety oraz ogólnie ekologii. Ponadto podczas festynu planowana jest edukacja na temat ochrony środowiska i zapobieganiu zatruciu środowiska.

Tagi: klimat,ochrona,energia | Podział strony