Odnawialne źródła energii - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Menu

Polecamy

  • Firmy motoryzacyjne są coraz bliższe produkcji masowej pojazdów, zasilanych ogniwami wodorowymi, co może napawać optymizmem. Pozostanie …

  • Cichy wróg który podstępnie atakuje nasz układ oddechowy, nasze serce i zagraża naszemu życiu jest cały czas na wolności. Wszystko uchod…

Odnawialne źródła energii

Środowisko Odnawialne źródła energii, zwane często „zieloną energią”, były znane człowiekowi już w starożytności, stosowano wówczas m.in. siłę wiatru, energię wody, oraz używano biomasę. We wstępie należy zaznaczyć, że zachwiana została równowaga pomiędzy racjonalnym wykorzystywaniem zasobów, jakie nam daje przyroda a nagłym zapotrzebowaniem na energię Elektryczną, oraz na surowce energetyczne. Ważne jest również, aby znać czynniki powodujące ocieplenie klimatu oraz wiedzieć jak duży jest obecnie wzrost ilości emisji gazów cieplarnianych, a w szczególności CO2 w atmosferze. Do czasu Konferencji klimatycznej w Kioto, która odbyła się w 1997 roku, odnawialne źródła energii w Polsce nie były traktowane z należytą powagą. Jeszcze dziesięć lat temu tematem tym interesowali się głównie pasjonaci a mała opłacalność lub wręcz nieopłacalność wytwarzania energii z źródeł odnawialnych odstraszała potencjalnych inwestorów. Ważnym wydarzeniem było wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, gdyż to wydarzenie zobligowało nasz kraj do ścisłego przestrzegania założeń ograniczenia emisji dwutlenku węgla wypracowanych przez Komisję Europejską, oraz do znacznego zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym. Przedstawiano wówczas nagminnie udział energii: geotermalnej, wiatru, wody, biogazu w produkcji energii w krajach zajmujących czołowe miejsca w dbaniu o ochronę środowiska i brak zanieczyszczenia środowiska. Poruszano wówczas niezwykle często kwestie produkcji biopaliw oraz spalania biomasy, jako ważnego elementu polityki energetycznej, i dbałości o naszą planetę. Wymieniano również największe inwestycje zrealizowane w poszczególnych dziedzinach odnawialnych źródeł energii, podawano nazwy firm zajmujących się szeroko pojęto ekologią. Obecnie na przełomie lat dokonuje się próbę zestawienia czynników, które wpływają na rozwój rynku odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem cen kopalnych surowców energetycznych, które są alternatywą dla źródeł odnawialnych, oraz zmniejszeniem dopuszczalnych limitów emisji dwutlenku węgla. Zwraca się również uwagę na role Giełdy Energii w kształtowaniu się uprawnień do emisji. Obecnie można z całą pewnością stwierdzić, że podjęte do tej pory działania wpłynęły na wzrost opłacalności inwestycji na rynku odnawialnych źródeł energii. Przyczyniło się to do obserwowanego w ostatnim czasie rozwoju szczególnie rynku energii wiatrowej oraz rynku spalania biomasy. Coraz więcej osób prywatnych jest zainteresowanych inwestycją w przydomowe elektrownie wiatrowe, a stosowanie w domach kotłów przystosowanych do spalania biomasy stało się wręcz czymś trendy. Jednak należy zauważyć, że rysujące sie w ostatnim okresie na rynkach energetycznych zjawiska, mogą niestety doprowadzić do znacznego kryzysu energetycznego. Jedyną drogą złagodzenia tych wszystkich niepokojących zjawisk wydaje się zwiększanie ilości energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii, co będzie nie tylko z korzyścią dla środowiska, ale i również z korzyścią dla wielu portfeli.

Tagi: energia,węgiel,środowisko | Podział strony