Odpady w środowisku - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Menu

Polecamy

  • Wszystkie organizmy na Ziemi, żyjące obok siebie mieszkają w bardzo wielu różniących się między sobą miejscach. Te wszystkie miejsca zwa…

  • Na wsparcie tego przemysłu przeznacza się w latach 2007-2013 ponad 91 milionów euro. Pieniądze te są dostępne w ramach Działania 10.3 Ro…

  • To od energii zależy nasz styl życia, a zła wiadomość dla nas to taka, że węgiel, ropa i gaz się kończą, ale dobrą wiadomością jest to, …

Odpady w środowisku

Środowisko Odpady w środowisku to naprawdę duży problem, jest ich coraz więcej, to ludzie je produkują i to ludzie nie wiedzą w jaki sposób sobie z tym poradzić, są co prawda jakieś działania podejmowane przez człowieka, aby zredukować je chociaż w jakiejś części. Są różne rodzaje odpadów w środowisku, te które poddają się rozkładowi biologicznemu i te, które nie rozkładają się. Odpady rozkładające się można właściwie zagospodarować, na przykład produktami oczyszczalni ścieków, może to mieć duże znacznie ekonomiczne. Są kraje, w których silnie zagęszczony osad z oczyszczalni ścieków stosuje się jako opał. Bywa nawet też tak, że używany jest jako nawóz w uprawie roślin przemysłowych i ozdobnych. Odpady, które się nie rozkładają to między innymi opakowania aluminiowe, odpady przemysłowe zawierające rtęć, cynk, ołów, odpady z produkcji farb i lakierów zawierające między innymi kadm, arsen i rtęć. Odpady, które podają się rozkładowi można wykorzystać, ale z tym wiążą się koszty budowy odpowiednich oczyszczalni, a do ścieków potrzebne są całe systemy regeneracyjne a także zakłady przemysłowe, które wykorzystują odpady jako surowce. Nawet opakowania z aluminium można wykorzystać poddając przeróbce. W wielu już krajach przeprowadza się sortowanie śmieci i odpady te trafiają jako surowce wtórne do produkcji. Recykling jest coraz modniejszy w coraz większej liczbie krajów. Jest to najlepszy sposób pozbycia się śmieci i niektórych odpadów przemysłowych. Wiele produktów można otrzymać z surowców pochodzących z odpadów. Należą do nich części samochodowe, plastikowe ławki, aparaty fotograficzne, doniczki na kwiaty, wykładziny podłogowe. Coraz większa liczba osób dostrzega korzyści jakie płyną z wykorzystania odpadów. Ilość śmieci ciągle rośnie, wraz z rozwojem urbanizacji i wzrostem standardu życia. Coraz większa powierzchnię zajmują wysypiska śmieci, lasy są zaśmiecane, przydrożne rowy pełne są nawet worków ze śmieciami, brzegi rzek również. Dzikie wysypiska są nie do opanowania. Oprócz tego, że śmieci bardzo brzydko wyglądają, unosi się okropny fetor, składowiska śmieci są dużym zagrożeniem dla środowiska. Często takie zanieczyszczenia przenikają do wód rzek i jezior. Ścieki przenikają do wód powierzchniowych i gruntowych, gazy, które się ulatniają i przedostają się do atmosfery. Czasem na składowiskach powstają tlące się ogniska, które są źródłem toksycznych dymów i pyłów. Jedne z najbardziej niebezpiecznych odpadów dla środowiska są odpady, które pochodzą z produkcji przemysłowej. Należą do nich z pewnością żużle, popioły, kwasy, zasady, metale ciężkie znajdujące się na hałdach śmieci. Stare, nie wykorzystywane już składowiska są bardzo groźne dla środowiska, ciągle bowiem emitują trujące substancje do środowiska. Utylizacja odpadów jest możliwa, ale wymaga zastosowania odpowiednich technologii i dużych środków finansowych, których niestety ciągle brakuje. W Polsce ciągle brakuje nowoczesnych instalacji do utylizowani odpadów, sa co prawda spalarnie śmieci, ale jest ich bardzo nie wiele.

Tagi: odpady,produkcja,środowisko | Podział strony