Opakowania ekologiczne - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Menu

Polecamy

  • W terminie od 1 do 21 grudnia 2009 r. odbył się nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania 4.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i…

  • Nowatorskie konstrukcje samolotów pasażerskich, wykorzystujące doświadczenia z okresu zimnej wojny, zmniejszają emisję substancji trując…

  • Wystarczy spojrzeć na szyby w naszych oknach. Kiedy występują opady deszczu lub śniegu a potem wskutek ocieplenia następuje odparowanie …

Opakowania ekologiczne

Środowisko Zanim na dobre zajmiemy się problemem opakowań, z których część powoduje zatrucie środowiska musimy wiedzieć, że opakowanie to materiał konstrukcyjny, który ma za zadanie zabezpieczenie towaru zarówno w trakcie transportu jak i przechowywania, a także umożliwienie użytkowania danego produktu. W aspekcie towaroznawczym opakowania mają przypisaną funkcję techniczną, zapewniającą dystrybucję i konsumpcję towaru oraz chroniącą produkty przed działaniem czynników zewnętrznych, oraz posiadają funkcję ekonomiczną, która ujmuje koszty produkcji opakowań oraz posiadają funkcję marketingową, mającą związek z estetyką projektowania formy i kształtu, jak również jest odpowiedzialna za kształtowanie decyzji klientów o zakupie danych produktów. Jeżeli chodzi o ekologię można wprowadzić funkcje środowiskową opakowań, która ma związek z materiałem, który został zastosowany do produkcji i stanowi bazę do oceny cyklu życia danego materiału opakowaniowego. Obecnie cały przemysł wytwórczy opakowań staje przed bardzo trudnym zadaniem, jakim jest wdrażanie materiałów ekologicznych w produkcje opakowań, co prowadzi do ochrony środowiska i tym samym do dbałości o planetę Ziemię. Konwencjonalne materiały opakowaniowe, które produkowane są na bazie wielkocząsteczkowych związków organicznych stanowią ogromny problem gospodarki odpadami w naszym kraju przyczyniając się do zatrucia środowiska. Wymagają one wysokich nakładów finansowych, które umożliwiłyby składowanie i degradację. Poszukiwane są, więc ciągle materiały stanowiące alternatywne dla polimerów syntetycznych wyjście, które będą rozkładały się w naturalnych warunkach, nie generując przy tym szkodliwych produktów rozkładu, a jednocześnie będą estetyczne, funkcjonalne i ekonomiczne, oraz dbające o ekologię. Prace naukowców z całego świata skoncentrowane są wokół opracowania technologii modyfikacji naturalnych zasobów mineralnych i spożywczych, które umożliwiłyby zastosowanie w przemyśle wytwórczym opakowań. Niezaprzeczalne są zalety opakowań na bazie naturalnych składników. Często do ich produkcji stosuje się metodę syntezy polikwasu mlekowego, stanowiącego alternatywę dla konwencjonalnego poliolefinu. Kampanie na rzecz zapobiegania powstawania szkodliwych odpadów opakowaniowych były realizowane w cieniu kampanii, które promują selektywną zbiórkę odpadów i ochronę środowiska naturalnego. Ograniczanie konsumpcji opakowań jest wyjściem zdecydowanie korzystniejszym z ekologicznego punktu widzenia niż przetwarzanie zużytych opakowań, czyli recykling. Kampanie edukacyjne maja na celu ograniczanie konsumpcji, z kolei nastręczają o wiele poważniejsze problemy metodyczne. Jeżeli bliżej przyjrzeć się ewolucji stosowanych metod i sprawiedliwie ocenić ich skuteczność można dojść do wniosku, że ogólne tendencje zmian w projektowaniu i realizowaniu kampanii, które ograniczają konsumpcję opakowań, w ciągu ostatnich kilkunastu lat są na wysokim poziomie i stale rosną. Tendencje te charakteryzują się tym, że przekazują wiedzę o problemie i nakłaniają do zmiany zachowań preferencji konsumenckich, oraz animują społeczność lokalną dla samodzielnego rozwiązania problemu.

Tagi: odpad,ekologia,środowisko | Podział strony