Array Organizacje ochrony przyrody - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Ważne jest, by wiedzieć, że procentowa zawartość głównych składników powietrza nie ulega zmianie na wysokości od poziomu morza aż do wys…

  • Gospodarstwo domowe bardzo często postrzegane jest jako nic nie znaczące w skali globalnej. Co więcej postrzegane jest jako mało znacząc…

  • Namawianie ludności dużych miast, aby przesiedli się ze swoich prywatnych samochodów do ekologicznych pojazdów, zasilanych biogazem może…

Organizacje ochrony przyrody

Środowisko Ochrona przyrody jest na tyle istotna, że tworzone są różne organizacje, które zrzeszają ludzi chętnych pomóc naturze. Istnieje wiele organizacji międzynarodowych, które współpracują z wieloma ważnymi osobistościami chcąc pomóc ochronie środowiska. Do z takich organizacji należy Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i jej Zasobów. Obejmuje swoim zasięgiem wszystkie części świata. Do jej członków zalicza się rządy lub instytucje państwowe poszczególnych krajów jak i również organizacje pozarządowe. Najważniejszym zadaniem Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i jej Zasobów jest popieranie działalności zmierzającej do ochrony przyrody i zasobów naturalnych. Praca tej organizacji dotyczy ochrony obszarów zachowanych w stanie naturalnym. W strukturze jej istnieje sześć stałych komisji: gatunków zagrożonych, wychowania, ekologiczna, parków narodowych i obszarów chronionych, polityki, prawa i administracji oraz planowania środowiska. Taka organizacja zajmującą się ochroną przyrody jest Międzynarodowa Organizacja ochrony Ptaków, ma na celu szczególną ochronę ptactwa. Światowy Fundusz Ochrony Przyrody jest organizacją międzynarodową, który ma na celu ochronę dzikiego życia i tej pierwotnej przyrody. Organizacja ta obejmuje ochronę przyrody we wszelkich różnych formach: ochrona krajobrazu, wody, powietrza, gleby, flory i fauny w skali całego świata. Główne kierunki działalności Światowego Funduszu Ochrony Przyrody dotyczą zagrożenia gatunków roślin lub zwierząt, przesiedlenia zwierząt i odławiania w celach hodowli, przeprowadzania badań i studiów na terenach wymagających ochrony, dokonywania wykupu terenów z przeznaczeniem na parki narodowe i rezerwaty, udzielenia pomocy istniejącym organizacjom oficjalnym bądź społecznym, zajmującym się ochroną przyrody w skali krajowej, regionalnej lub międzynarodowej i popierania i rozwoju akcji wychowania i kształcenia w dziedzinie ochrony przyrody w postaci pomocy organizacyjnej stypendiów, publikacji. Ochrona przyrody we współczesnym świecie to bardzo istotna kwestia, świat jest na tyle pełen odpadów, śmieci, zanieczyszczeń, że potrzebna jest aktywna inicjatywa ludzi szerzących propagandę ratowania środowiska, istnieje coraz większa liczba różnych organizacji, które zrzeszają ludzi i mają pomóc przyrodzie. Świat jest tak piękny, że trzeba ratować to co zostało nie tknięte przez człowieka. Powstawanie rezerwatów, parków to dobra inicjatywa, trzeba walczyć o czystą ziemię, uświadamiać ludzi, że góry śmieci nie znikają a gromadzą się w ogromnych stosach. Polska od paru lat należy do Unii Europejskiej i to też dobra inicjatywa dla środowiska, gdyż Unia zwraca duża uwagę na sposób utylizacji śmieci, uświadamiania ludzi, że jednorazowe torby nie są ani praktyczne, ani dobre dla środowiska. Są ogromne kary za nie przestrzeganie zasad związanych z ochroną środowiska. Każda nawet najmniejsza inicjatywa nie pozostanie bez echa dla środowiska. Przyroda jest taka piękna, że nie warto jej zaśmiecać. Góry śmieci w lasach nie wyglądają ładnie.

Tagi: przyroda,środowisko,świat | Podział strony