Początki - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Menu

Polecamy

  • Człowiek jest dominującym gatunkiem na Ziemi, ale to wcale nie gwarantuje mu przeżycia, bo są siły o wiele większe od sil człowieka, cał…

  • Nauka i osoby które poświęcają jej swoje życie nie jest wstanie zapewnić człowiekowi godziwych warunków życia. Badania nad rozwojem nasz…

  • Nasze środowisko jest już bardzo zanieczyszczone. Pełno jest śmieci, ciągle powstają nowe wysypiska śmieci. Ludzie nie segregują śmieci …

Początki

Środowisko Idea dotycząca w ogóle zagadnienia jakim jest oczywiście ochrona środowiska sięga mniej więcej drugiej połowy dziewiętnastego wieku i na różnych kontynentach miała ona tak naprawdę różne początki. W Europie tego rodzaju idea została zapoczątkowana z ruchu, który był dość ostrą reakcją na bardzo dynamiczny rozwój cywilizacji oraz procesu rozprzestrzeniania się różnego rodzaju miast, co znacznie wpływało na zatrucie środowiska naturalnego, a konkretniej chodziło o zanieczyszczenia wody oraz powietrza, natomiast w Stanach Zjednoczonych idea jaką jest ochrona środowiska została zapoczątkowana pod wpływam obawy o naturalne zasoby znajdujące się głównie za zachodzie Stanów Zjednoczonych,co zresztą było nawet popierane odniesieniami filozoficznymi wybitnych filozofów, jakich jak między innymi Henry Thoreau czy też na przykład John Muir. Jednego z tych bardzo słynnych jak na tamte czasy filozofów, którym był Thoreau, bardzo interesowały różnego rodzaju związki występujące pomiędzy człowiekiem i środowiskiem naturalnym, co więcej aby móc zagłębić się dostatecznie w tenże właśnie temat, zdecydował się on na to, żeby zostać pustelnikiem i żyć w absolutnej zgodzie z naturą. Następnie te właśnie doświadczenia, zdobyte żyjąc na łonie natury opublikował on w bardzo popularnym utworze. Jeżeli chodzi o drugiego z tych słynnych filozofów, to znaczy Muir'a, to wierzył on jak najbardziej w dziedziczne prawa natury. Dużo podróżował wśród niczym niezmąconej natury i studiował w tym czasie geologię oraz ekologię, co ostatecznie przekonało go do ogólnego zagadnienia jakim jest ekologia oraz ochrona środowiska naturalnego. Stał się on jednocześnie założycielem specjalnej organizacji, która miała na celu ochronę środowiska. Jak więc doskonale widać początki ochrony środowiska były ściśle uwarunkowane rozwojem szeroko rozumianej cywilizacji, z którego to powodu już tak naprawdę od bardzo dawna cierpi nasza planeta i jej zasoby naturalne. Już nawet dwieście lat temu, kiedy to cywilizacja nie była nawet w kilku procentach tak rozwinięta jak dzisiaj ludzie martwili się o ten dość istotny czynnik jakim jest nasza planeta i starali się podejmować wiele szeroko rozumianych działań związanych z terminem jakim jest ekologia i ochrona środowiska,aby jej po prostu bronić. Przez zatrucie środowiska niestety już wtedy można było odczuć znaczne pogorszenie się jakości wody oraz powietrza, co niestety w dzisiejszych czasach jest widoczne niemalże gołym okiem. Jest to niestety bardzo przykra konsekwencja szeroko rozumianego rozwoju ludzkości, na czym obecnie cierpią całe pokolenia ludzi, oraz oczywiście wszystkie inne żywe stworzenia. Właśnie dlatego też ekologia naprawdę powinna być, szczególnie w dzisiejszych czasach na pierwszym miejscu, żeby następne pokolenia miały jak funkcjonować w miarę możliwości w zgodzie z naturą, jednakże niestety nie dbamy o to w należytym stopniu, przez co prędzej czy później natura się po prostu zemści na przyszłych pokoleniach, co niestety może nieść za sobą wręcz katastrofalne skutki.

Tagi: zatrucie,ekologia,ochrona | Podział strony