Procesy utylizacji niczym z kosmosu - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Menu

Polecamy

  • Firma ta inwestuje w odnawialne źródła energii, a ich wiarygodność potwierdza niezaprzeczalny fakt, że jest spółką notowaną na Giełdzie …

  • Chociaż znamy obliczenia, to nie wiemy, jak dzisiejsza emisja gazów cieplarnianych wpłynie na temperaturę na ziemi za jakieś 40 lat, nie…

  • Działalność człowieka sprawia, że środowisko jest coraz bardziej zanieczyszczone. Każdego dnia do wód, gleby oraz powietrza przedostaje …

Procesy utylizacji niczym z kosmosu

Środowisko Każde nowe rozwiązanie proekologiczne poddawane jest dokładnym badaniom oraz kontroli w Centrum Rozwiązań Alternatywnych i to tam zapadają decyzję o tym, czy nowe technologie nadają się do rozpowszechnienia na całym świecie. Dziś wiele miast decyduje się na spalanie swoich śmieci; z uwagi na małą przestrzeń i niską cenę stało się ono jedną z najpopularniejszych metod pozbywania się odpadów. Jednak wiadomo, iż podczas spalania odpadów organicznych powstaje dwutlenek węgla, ale w podobny sposób pozbywamy się tworzyw sztucznych i innych związków, uwalniając tym samym do atmosfery jeszcze inne, toksyczne substancje. Niektóre ze spalarni emitują trujące dioksyny, mogące wywoływać nowotwory, a także innego rodzaju schorzenia, zatem konieczne jest opracowanie nowej metody spalania bardzo szybko. Takim sposobem może być niszczenie śmieci w temperaturze wyższe niż tej, jaka występuje na powierzchni słońca, bez udziału procesu spalania. Dodatkowo istnieje możliwość czerpania z tego energii. Pomysł polega na wywołaniu zjawiska wyparowania śmieci i pozyskaniu energii. Główne założenie to utylizacja materiałów i odzysk energii. Proces gazyfikacji plazmy naśladuje warunki, jakie panują na powierzchni słońca: w piecu lądują najbardziej szkodliwe odpady, a w skutek skrajnie wysokiej temperatury dochodzi do rozpadu toksycznych związków i powstania prostych pierwiastków chemicznych. Ostatecznym efektem tego procesu jest żużel oraz wysokokaloryczny gaz. Technologię tę można przystosować do wykorzystania przy odpadach z gospodarstw domowych, a powstający na skutek procesu gaz wykorzystać do produkcji energii elektrycznej. Po oddzieleniu szkła i tworzyw sztucznych do dalszej utylizacji śmieci zostają pocięte na male kawałki. Pomysłodawca tego projektu twierdzi, iż przedsięwzięcie jest opłacalne, gdyż zainteresowaniu podlegają najgorsze odpady, których nikt nie chce. Niestety, ale nie jest to idealne rozwiązanie: gazyfikacja plazmy ma także swoje wady: energia, potrzebna do unicestwienia tony śmieci wystarczy do zasilenia siedmiuset gospodarstw domowych przez cały rok, dlatego wydaje się to nieopłacalne, chyba, że uda się ograniczyć jej zużycie. Postanowiono rozbić odpady na drobne cząsteczki, a odpady zostaną zamienione w parę oraz popiół bez procesu spalania. Rozbicie śmieci na kawałki powinno ograniczyć zużycie energii do ostatecznego procesu gazyfikacji. Plazma, uważana za czwarty stan skupienia materii występuje na ziemi niezwykle rzadko, ale w kosmosie – bardzo często. Cząsteczki odpadów wpompowywane są w slup plazmy, a wówczas promieniowanie UV i wysoka temperatura rozkładają złożone związki, w wyniku czego powstaje wysokokaloryczny gaz. Wartość wyprodukowanej z niego energii przewyższa koszty całej operacji, a dwufazowy proces przekształca proces gazyfikacji plazmy w tani i wydajny sposób na przetworzenie śmieci na energię elektryczną. Cały eksperyment zakończył się wielkim sukcesem, jednak droga do rozpowszechnienia takiego sposobu utylizacji odpadów jest jeszcze daleka. Z badań wynika, iż można tym sposobem wyprodukować pięciokrotnie więcej energii, niż używa się do tego procesu, zatem dane przedstawiają się optymistycznie.

Tagi: proces,odpad,śmieci | Podział strony