Array Proekologiczne pomysły - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Tak naprawdę w ostatnich czasach, można zresztą powiedzieć nawet, że na szczęście, różnego rodzaju działania, które mają na celu zagadni…

  • Zagadnienia związane z pozyskiwaniem energii są już mocno długowiekowe. Jednakże dopiero nastanie wieku dwudziestego to właściwy rozkwit…

  • Zanim wyjaśnimy, jaki wpływ mają ścieki na zatrucie środowiska na naszej planecie należy najpierw wyjaśnić, co to są ścieki, jest to, wi…

Proekologiczne pomysły

Środowisko Brak świeżej wody był przyczyną niejednego jak do tej pory konfliktu, ale w przyszłości sytuacja może się pogorszyć. Kolejnym problemem jest żywność: do polowy wieku produkty będą transportowane na odległości kilku tysięcy kilometrów, co pochłonie masę energii. Warto tu nadmienić, że współczesne środki transportu zasilane są energią, powstającą w wyniku spalania paliw kopalnych, w ślad za czym idzie emisja dwutlenku węgla. Jest kilka nowych technologii, chociażby chłodzenie żywności falami dźwiękowymi, interesujące są także systemy utylizacji wody. Sporym zainteresowaniem cieszy się także produkcja biogazów z krowich odchodów, jednak większość nowatorskich pomysłów uważanych jest za futurystyczne. Jeszcze większym zainteresowaniem klimatologów cieszy się uprawa roślin napowietrznych, gdzie ich transport nie będzie wymagany. Jest to bardzo odważne przedsięwzięcie: singapurski ogrodnik postanowił wykorzystać wolne przestrzenia na dachach budynków oraz przestrzenie między budynkami do uprawy warzyw. Pomysł jest o tyle interesujący, iż do uprawy tych warzyw nie jest potrzebna gleba, bo w zupełności wystarczy powietrze, światło, woda oraz minerały, czyli uprawę, zwaną aeroponiką. Przy tego typu hodowli zużywa się także o wiele mniej wilgoci, bo aż o 90% mniej, zatem możemy mówić tu o dużych oszczędnościach wody. Wizja miejskich ogrodów, budowanych na pustych połaciach dachów wydaje się być coraz bardziej realna, chociaż nie jest ona bez wad: w zależności od lokalizacji miasta może być konieczne schładzanie wody, a do tego wykorzystuje się konwencjonalne źródła energii. Jednak i ten problem nie został pozostawiony sam sobie: podjęto próby bardziej zaawansowanych technologii, wykorzystujących jedynie odpowiednio schłodzone powietrze wraz ze składnikami odżywczymi. Zastąpienie wody powietrzem redukuje bez wątpienia zużycie energii elektrycznej. Tak zmodyfikowana technologia w ogromnym stopniu sprzyja środowisku. Naukowcy przekonują, że czterdziesto pięciopiętrowy budynek może być tak wydajny, jak ośmiuset hektarowe gospodarstwo, które może zaspokoić potrzeby 50 tysięcy mieszkańców. O ile redukcja dwutlenku węgla przy takim przedsięwzięciu nie będzie zbyt duża, o tyle na pewno zmieni się wygląd takich miast, a korzyści, płynące dla środowiska nie mogą być mierzone wyłącznie ilością dwutlenku węgla. Technologia ta ma także jeszcze duże możliwości rozwoju i jest konkurencyjna. Problemem, który wymaga także dużej uwagi w przypadku dużych miast oraz jego mieszkańców jest problem ścieków oraz odpadów, które nas trują. Klasycznie śmieci trafiają na wysypiska lub do spalarni, ale w obu przypadkach powstają zanieczyszczenia, jednak są technologie, które potrafią już nas od tego uchronić. Także rolnictwo poważnie przyczynia się do niszczenia gleb oraz dużej emisji gazów cieplarnianych, a także, aby nadążyć za potrzebami konsumentów używa się ogromne ilości nawozów sztucznych. Działania proekologiczne niezbędne są w każdej dziedzinie naszego życia, bo degradacja środowiska do jakiej się przyczyniliśmy może mieć zgubny wpływ na nas samych.

Tagi: węgiel,technologia,problem | Podział strony