Radykalne środki - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Menu

Polecamy

  • Każdy z nas żyje własnym rytmem i nie myślimy o innych ludziach ani rzeczach. Nasza ziemia jest w pewnym sensie organizmem żywym na któr…

  • Tak naprawdę to tak zwany ruch na rzecz ochrony środowiska, który obejmuje w sobie również partie zielonych, jest to połączenie jednocze…

  • Coraz bardziej modne i co najważniejsze zgodne z trendami ekologii jest segregowanie śmieci. Inaczej zwane recyklingiem stało się jedną …

Radykalne środki

Środowisko Dzięki temu, że w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku naprawdę w znaczny sposób wzrosła świadomość społeczna dotyczące tematu jakim jest ochrona środowiska, sytuacja nieco się polepszyła, choć niestety nie w każdym regionie świata, a rozwój cywilizacyjny nadal wymagał wyniszczania środowiska naturalnego dla celów typowo komercyjnych. W latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia nawet powstał i Indiach specjalny ruch ochrony środowiska o nazwie Chipko, którego członkowie byli naprawdę bardzo zainspirowani filozofią znanego Mahatmy Gandhiego. Członkowie tegoż właśnie ruchu w bardzo radykalny sposób sprzeciwiali się temu, żeby nie wycinano lasów i aby móc je ochronić, słownie i dosłownie przytulali się oni do tychże właśnie drzew, aby drzewa nie zostały wycięte. Były to protesty o charakterze jak najbardziej pokojowym, a także głosili oni popularny slogan „Ekologia to ekonomia”, co w gruncie rzeczy okazało się naprawdę bardzo wpływowe. Nawet w połowie lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku bardzo wielu ludziom zdawało się, że świat wręcz stoi na krawędzi strasznej katastrofy ekologicznej i to o zasięgu globalnym, dzięki czemu w bardzo dużym zasięgu odrodził się tak zwany ruch powrotu do Ziemi, dzięki czemu nasza planeta była znacznie bardziej zauważalna, a samo ekolodzy zaczęli nawet działać w specjalnym porozumieniu z zagorzałymi przeciwnikami wojen, szczególnie zaś jednak wojny w Wietnamie. Bardzo wielu z tychże właśnie ludzi, którzy zresztą bardzo często żyli nawet poza społeczeństwem, podejmowało różnego rodzaju coraz to bardziej radykalne działania według różnego rodzaju radykalnych teorii dotyczących zagadnienia jakim jest ekologia, czyli na przykład głębokiej ekologii. Co więcej także i wielu ekologów z tak zwanego głównego prądu ochrony środowiska zaczynali dość widocznie przejawiać swoją determinację, dlatego też w roku 1973 do konstytucji o ochronie gatunków, które mogą być zagrożone wyginięciem, wprowadzono poprawkę, a także i w dwa alta później, czyli w roku 1975 podpisano „Konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem”, czyli mówiąc bardziej popularnie jest to tak zwana konwencja waszyngtońska. Jak więc doskonale widać ekolodzy wiele pracowali nad tym, żeby móc naprawdę w znaczny sposób zmniejszyć zatrucie środowiska którego niestety doświadcza nasza planeta. Prace te trwają nieprzerwania do dnia dzisiejszego, gdyż tak naprawdę tylko i wyłącznie odpowiednia systematyczność mogłaby przynieść rzeczywistą poprawę jakości naszego środowiska naturalnego. Coraz więcej kwestii dotyczących tematu jakim jest ochrona środowiska jest regulowanych prawnie, co jest rozwiązaniem naprawdę bardzo dobrym, ponieważ dzięki temu można w znacznie efektywniejszy sposób wpływać na losy środowiska naturalnego, które nas otacza. Musimy sobie naprawdę w pełni zdać sprawę z tego, że jeżeli sami nie zaczniemy dbać o środowisko naturalne, to niestety nikt tego za nas nie zrobi, a planeta niedługo stanie się tak zaśmiecona, że następne pokolenia sobie z tym nie poradzą.

Tagi: środowisko,planeta,ekolog | Podział strony