Samooczyszczenie się wód - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Menu

Polecamy

  • Trudno uwierzyć, że wyprodukowano lodówkę, która hałasuje głośniej, niż odrzutowiec, a jednocześnie niezwykle cichą. W chłodnictwie nada…

  • To, jak ważna jest energia odnawialna wie już każdy z nas, jak duże ma znaczenie dla ochrony środowiska na naszej planecie, oraz dla zmn…

  • Las to nie tylko skupisko wielu drzew iglastych i liściastych. To także dom wielu stworzeń małych i dużych - ssaków, płazów, owadów, czy…

Samooczyszczenie się wód

Środowisko Proces samooczyszczania wód jest naturalnym procesem, zachodzącym stale w przyrodzie. Polega na opadaniu na dno zawiesin, rozkładzie zanieczyszczeń organicznych na mineralne odpowiednimi mikroorganizmami, a następnie pobieraniu w postaci soli mineralnych przez rośliny. Dzięki temu, im dalej od źródła zanieczyszczenia, tym bardziej woda jest czysta i mniejsze zatrucie środowiska naturalnego. Zakres samooczyszczania wody to zawartość tlenu w wodzie dostarczonego z powietrza, jak i dostarczonego przez rośliny, które obecne są w wodzie. Woda, która płynie szybkim nurtem, dzięki większej zawartości tlenu, charakteryzuje się większymi możliwościami samooczyszczania w porównaniu z wodami, które płyną wolno, lub z wodami stojącymi. Wody, które są silnie zanieczyszczone nie mają zdolności do samooczyszczania się i część lub wszystkie nagromadzone zanieczyszczenia docierają w rezultacie do mórz i oceanów. Powodują tam skażenia różnych organizmów, z których część jest ważnym źródłem wyżywienia ludzi. I to właśnie na etapie rzek powinno się prowadzić ochronę środowiska na szeroką skalę i szeroko rozwiniętą edukację ekologiczną. Można zająć się również eutrofizacją, czyli wzrostem żyzności wód, czyli procesem stopniowego wzbogacania zbiornika wodnego w substancje pokarmowe na skutek wzmożonego dopływu tych substancji do wód. Głównym źródłem składników są ścieki i nawozy a także szeroko rozwinięty przemysł. Eutrofizacja prowadzi w rezultacie do zachwiania równowagi ekologicznej na naszej planecie, obserwuje się ponadto bujny wzrost danej roślinności wodnej, zbyt intensywną aktywność drobnoustrojów, które zużywają duże ilości tlenu. Skutkiem tego jest obserwacja wzmożonego deficytu tlenowego i zahamowania rozkładu tlenowego materii organicznej oraz obserwacja znacznego wyniszczenia wielu najwrażliwszych tlenowych organizmów, na przykład wartościowych ryb. Bardzo wyraźnym zagrożeniem dla życia organizmów tlenowych, jak i dla jakości wody, są zakwity Wywołane są one poprzez gwałtowny rozwój populacji glonów i populacji sinic. Glony w późniejszym okresie zajmują się wydzielaniem substancji toksycznych, których ilość wzrasta wraz ze wzrostem ilości tych organizmów, stają się przy tym groźne dla zwierząt, a nawet dla samych glonów. Glony następnie obumierają, wydzielając tym samym do środowiska inne substancje, które cechuje aktywność biologiczna, nadając wodzie nieprzyjemny zapach i smak zwiększają zatrucie środowiska. Dynamiczny wzrost liczby ludności oraz wiążąca się z tym konieczność poprawy stanu wyżywienia milionów mieszkańców krajów nazwanych, jako kraje rozwijające się stawiają przed rolnictwem wymagania, by systematycznie zwiększyć intensywność uprawy roślin. Corocznie zbierane plony zbóż powodują zwiększenie ubytku niektórych zawartych w glebie naturalnych substancji mineralnych. Zubożała w ten sposób gleba musi być stale zasilana nawozami naturalnymi lub nawozami sztucznymi, które będą dostarczane przez przemyśl chemiczny. Szkodliwe oddziaływanie nawozów sztucznych jest dodatkowo zwiększone poprzez stosowanie pestycydów, które zawierają związki silnie trujące.

Tagi: organizm,tlen,woda | Podział strony