Termin ekologia - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Menu

Polecamy

  • Niezwykle niebezpieczne dla życia rozbłyski gamma zostały zaobserwowane w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Początkowo sądzono…

  • Firmy motoryzacyjne są coraz bliższe produkcji masowej pojazdów, zasilanych ogniwami wodorowymi, co może napawać optymizmem. Pozostanie …

  • Naukowcy przewidują, że za pól wieku emisja spalin będzie czterokrotnie wyższa, niż jest obecnie. Wiemy także, że mieszkańcy tych dużych…

Termin ekologia

Środowisko Z reguły termin ekologia jest dla większości ludzi pojęciem bardzo abstrakcyjnym. Nie kojarzy się on z żadnym konstruktywnym działaniem czy szanowaną dziedziną nauki, a raczej przywołuje na myśl grupy rozkrzyczanych ludzi w kolorowych ubraniach, którzy blokują drogi, przywiązują się do drzew czy na ich konarach rozkładają obozowiska, twierdząc iż robią to wszystko dla dobra Naszej Matki – Ziemi. Ludzi z reguły nie popierają ekologów, bo tacy rozkrzyczani, bo utrudniają życie normalnym ludziom, którzy przez trzy czy cztery godziny nie mogą przejechać przez jedyną drogę wiodącą do ich pracy. Często też pytają :,,skąd taki ekolog ma pieniądze by tydzień, dwa, czy nawet miesiąc okupować jakiś kawałek lasu czy polankę z cennym gatunkiem kwiatów.” To co zewnętrzne przegrywa z tym co wewnętrzne czyli prawdziwym sensem i celem działań ekologów którym jest walka o czystsze środowisko naturalne, walka o ratunek dla Ziemi. Bo czymże jest ekologia w znaczeniu naukowym? Otóż ekologia jest ,,nauką o żywych stworzeniach i ich środowisku.” Tym także zajmowała się z początku. W obecnych czasach gdy istnienie wiele gatunków żywych stworzeń, jak również funkcjonowanie ich naturalnych środowisk stoi pod znakiem zapytania, z powodu zatrucia środowiska i ochronnych zmian klimatycznych tymże spowodowanych, ekolodzy musieli stanąć w obronie tego co jest ich obiektem badań. Na gruncie idei ochrony środowiska wyrosło wiele organizacji ekologicznych. Do największych i najbardziej znanych szerszej opinii publicznej należy zaliczyć: Greenpeace, Międzynarodowy Zielony Krzyż, Fundację VIVA, WWF czyli World Wildlife Fund, oraz BirdLife International. Na arenie polskiej działają między innymi takie organizację ekologiczne jak: Front Wyzwolenia Zwierząt, Harcerski Ruch Ochrony Środowiska, Klub Gaja, Liga Ochrony Przyrody czy Zielone Płuca Polski. W Polsce istnieją również naturalnie oddziały organizacji międzynarodowych. Każda z tych organizacji ma jakieś cele statutowe, bardzo często zawarte już w nazwie jak np. BirdLife International – który ma na celu ochronę gatunków ptaków w różnych państwach świata. Lub np. polski program Zielone Płuca Polski, który objął swoim działaniem konkretną część kraju, mając za główną idee ochronę regionu wyróżniającego się nieprzeciętnymi w skali Europy walorami przyrodniczymi i krajoznawczymi. Większość jednak organizacji ma podobne cele i założenia swojej działalności. Należą do nich przede wszystkim: zwolnienie i ograniczenie zmian klimatycznych, ochrona lasów oraz wód powierzchniowych, zachowanie rzadkich gatunków zwierząt i roślin, powstrzymanie nielegalnego kłusownictwa i rybołówstwa, sprzeciw wobec inżynierii genetycznej, ograniczenie emisji CO2 do środowiska, uświadamianie ludziom istoty ochrony środowiska oraz przekonywanie ich do działań ekologicznych. Organizacje ekologiczne prowadzą najróżniejsze akcje, które mają zwrócić uwagę opinii publicznej na aktualne problemy środowiska. Są to pikiety, demonstracje, strajki, heepeningi, różnego rodzaju demonstrację czy dyskusję panelowe. Ekolodzy pragną przekonać przede wszystkim pojedyncze jednostki ludzkie, iż ich udział w ochronie środowiska nie powinien być marginalny, bo od każdego człowieka zależy jak będzie wyglądała nasza Ziemia jutro, za miesiąc, rok i tysiąc lat.

Tagi: ochrona,Polska,ekologia | Podział strony