Array - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Wszystkie organizmy na Ziemi, żyjące obok siebie mieszkają w bardzo wielu różniących się między sobą miejscach. Te wszystkie miejsca zwa…

  • Z reguły termin ekologia jest dla większości ludzi pojęciem bardzo abstrakcyjnym. Nie kojarzy się on z żadnym konstruktywnym działaniem …

  • Około dwudziestu milionów lat temu płyta oceaniczna zaczęła przesuwać się na północ względem północnoamerykańskiej. Temperatura w pobliż…