Wpływ zanieczyszczenia środowiska na życie człowieka - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Menu

Polecamy

  • Już dawno zwolennicy ekologii i ochrony środowiska orzekli, że należy walczyć ze smogiem. Powstawanie smogu jest większe w obszarach poł…

  • Coraz bardziej modne i co najważniejsze zgodne z trendami ekologii jest segregowanie śmieci. Inaczej zwane recyklingiem stało się jedną …

  • Ogólnie rzecz ujmując, to temat jakim jest szeroko rozumiana ochrona środowiska w dwudziestym wieku przeżywał swego rodzaju rozkwit. W l…

Wpływ zanieczyszczenia środowiska na życie człowieka

Środowisko Od wielu tysięcy lat, a więc od początku, kiedy istnieje Ziemia, człowiek czerpał i czerpie wiele z tego, że korzysta ze środowiska przyrodniczego, w którym żyje. Interakcją, jest sposób, w jaki oddziałują na siebie człowiek i środowisko, w którym żyje. Interakcja jest zależna od wielu czynników. Coraz częściej człowiek zajmuje się wykorzystywaniem środowiska przyrodniczego w sposób niekonwencjonalny, co z kolei prowadzi do nadmiernej eksploatacji surowców naturalnych, zanieczyszcza się przy tym środowisko rożnego rodzaju odpadami, niszcząc zielone lasy, a także wprowadzając wiele szkodliwych substancji do atmosfery, a w konsekwencji doprowadza to do tego, że ubożeje świat flory i fauny. Ważne jest, zatem by w obawie przed zatruciem środowiska dbać o naszą planetę i zajmować się ekologią. Na przełomie ostatnich dziesięcioleci człowiek naprawia swoje wszystkie błędy względem środowiska, w którym żyje, poprzez kładzenie szczególnego nacisku na ochronę środowiska. Wprowadza się coraz to nowocześniejsze technologie produkcyjne, prowadzi się to poprzez szeroko pojętą edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży. Zakłada się również nowe formy ochrony przyrody po to, aby spowodować zachowanie środowiska naturalnego w jak najmniej zmienionej postaci. Prawdopodobnie najważniejszym elementem środowiska jest klimat, ponieważ zajmuje się rozwojem wszystkich istot, które żyją na Ziemi. Rośliny do wzrostu potrzebują nie tylko wodę, ale również związki mineralne i powietrza. Zwierzętom natomiast do życia konieczne są nie tylko woda, ale również potrzebują pokarmu i tlenu. Natomiast wszystkim organizmom do prawidłowego rozwoju niezbędne jest to, by środowisko zachowało odpowiednią temperaturę. Dlatego najmniejsze nawet zachwianie tej równowagi może odbić się następnie w każdym elemencie ekosystemu, a do zaburzeń tych może doprowadzić również działalność człowieka. Bardzo długo ludzie nie zdawali sobie sprawy, jak uciążliwe dla środowiska są zmiany dokonywane przez nich w przyrodzie. Zarówno śmieci i odpady przemysłowe, oraz przede wszystkim zanieczyszczone i zatrute wody, oraz skażone powietrze w wielkich miastach oraz w okręgach przemysłowych są to dziś skutki działania człowieka, które są najbardziej widoczne i które powinny zostać objęte natychmiastową ochroną środowiska. Zatrucie środowiska doprowadza do znacznego zagrożenia nie tylko naszego zdrowia, a nawet do zagrożenia naszego życia. Środowisko przyrodnicze, w którym żyje człowiek, to jego naturalne miejsce na Ziemi. Człowiek, jako żywy organizm zajmuje niezaprzeczalnie miejsce, jako część przyrody. Życie człowieka zależy od warunków, jakie panują w środowisku przyrodniczym. Człowiek wywiera równocześnie znaczny wpływ na otaczające środowisko, oraz co gorsza również na zatrucie środowiska. Przyroda dostarcza człowiekowi nie tylko miejsca do jego bytowania, ale również miejsca odpoczywania, pokarmu i żywienia, a także miejsca występowania wielu surowców naturalnych, z których człowiek korzysta, jak również wielu zasobów przyrody, dzięki którym istnieje.

Tagi: człowiek,przyroda,zatrucie | Podział strony