Array Wymiar zanieczyszczenia - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • W ramach szóstego Ramowego Programu Unii Europejskiej z zakresu ochrony środowiska, który obejmuje teraźniejszy okres, jedna z siedmiu r…

  • Wobec sytuacji, przed jaką stanęła Polska, a mianowicie dużego zanieczyszczenia wód, coraz większa ilość zrzucanych do nich ścieków musi…

  • Firmy motoryzacyjne są coraz bliższe produkcji masowej pojazdów, zasilanych ogniwami wodorowymi, co może napawać optymizmem. Pozostanie …

Wymiar zanieczyszczenia

Środowisko Zanieczyszczenie środowiska ma równy wymiar i różne znaczenie. Jest jednak rzeczą bardzo widoczną że coraz to bardziej wpływa na życie lub jego utratę. Czy jest to tylko niewinna zabawa klimatyczna nie niosąca za sobą zmian na gorsze i skutków zanoszących człowieczeństwo na skraj drogi. Zanieczyszczenie w sferze naszego powietrza oraz zanieczyszczenie wód gruntowych ,rzecznych przyczynia się tez do zmian jakie mogą po sobie następować w błyskawicznym tępię. W ostatnim czasie coraz głośniej mówi się o zanieczyszczeniu hałasem przez dźwięki emitowane od pojazdów poruszających się po drogach również przemysł nie przestrzega wykazanego decybelowego limitu. Również zanieczyszczenia światłem ma ogromne znaczenia jeżeli chodzi o nasz ekosystem. Te i inne niekorzystne oddziaływania są tylko pewnym elementem ogólnoświatowego kryzysu jaki jest i nasila się jeszcze bardziej. W przyrodzie nic nie ginie niektórzy powiadają. Zastanów się jak wyglądał by twój dom jeżeli nigdy byś nie wynosił śmieci? Na pewno jesteś tego ciekawy i nie będziesz eksperymentował ale składowane śmieci na naszej planecie tez nie biorą się z znikąd. Zwożone na jedno miejsce są często powodem zanieczyszczeń lokalnych i powodem chorób ale też niekorzystnie wpływają na naszą atmosferę ponieważ przyczyniają się do wzrostu dziury ozonowej niszczącą naszą życiodajną powlokę. Co prawda niektóre związki ulegają tak zwanej biodegradacji i rozpadają się na drobniejsze cząstki a potem są wchłaniane przez środowisko jedna grze nie każdy ma taką właściwość i często jest tak że to my ponosimy konsekwencje i to my ulegamy degradacji jako ludzie. W wielu miejscach walają się plastikowe opakowania po napojach czy innych produktach, plaże są zanieczyszczone właśnie od takich przedmiotów które będą jeszcze leżeć tak przez dziesiątki lat. Czy dostrzegasz skutki takiego nieodpowiedniego zachowania. Jeżeli tak to dobry znak. Natomiast mniej zauważalne są odpady toksyczne przemysłowe ponieważ zazwyczaj zakopuje się je by nikt nie mógł tego zgłosić. Ale i to nie jest rozwiązanie ponieważ mogą one dostać się do podziemnych zasobów wody i wtedy możemy liczyć na katastrofę biologiczną i zagrożenie dla życia ludzi i zwierząt. Na pewno nie mamy pojęcia gdzie pomieścić odpady toksyczne emitowane przez przemysł. Nie jesteśmy tego w wstanie nawet ogarnąć swoimi zmysłami. Chyba najbardziej niebezpieczne są odpady promieniotwórcze jakie są wydalane przez elektrownie jądrowe. Często wrzucano je do oceanów ale to oczywiście nie stanowi żadnego logicznego rozwiązania problemu zanieczyszczenia naszego środowiska ponieważ niezliczone tony są nadal składowane na powierzchni ziemi. Prawa ekologi głoszą by dać możliwość działać naturze ale natura jest przeciążoną tymi którzy nie chcą pomagać lecz przeciwnie szkodzą interesom i zdrowiu całej ludzkości. Każdy z nas musi działać z naturalnym systemem, a nie z ignorancja podchodzić do problemu jaki się nawarstwia i robić coś pod widzimisię. Lekceważenie problemu jest tylko krótkotrwałą alternatywą ale nie wymiganiem się od poniesienia zasłużonych konsekwencji.

Tagi: odpad,środowisko,problem | Podział strony