Array Źródła zanieczyszczeń powietrza - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Kilka tysięcy lat temu jedynym dostępnym źródlę energii była jedynie energia słoneczna. Obecnie w ciągu roku zużywamy równowartość energ…

  • Jednemu z pomysłowych naukowców udało się znaleźć pomysł, w którym przedstawia, w jaki sposób można wyżywić duże miasta, wykluczając jed…

  • Fermentacja metanowa, mało znana nazwa na rynku, co to właściwie jest i jakie ma znaczenie dla ochrony środowiska. Jest to jedne z najst…

Źródła zanieczyszczeń powietrza

Środowisko Źródła zanieczyszczeń powietrza to przede wszystkim procesy utleniania, którymi są bezpośrednie spalanie paliw, palenie tytoniu, lub oddychanie, oraz materiały budowlane lub wykończeniowe. Jeżeli chodzi o tą drugą kategorię wywołującą silne zatrucie środowiska, najbardziej szkodliwe związki chemiczne to: aldehyd mrówkowy, fenole, tolueny, ksyleny i styreny, znajdują się one przeważnie w lepikach, klejach, lakierach i materiałach impregnacyjnych. Natomiast najbardziej toksyczny z wszystkich wymienionych formaldehyd jest emitowany z wełny mineralnej a także z płyt paździerzowych, do produkcji, których są stosowane kleje i lakiery, które zawierają ten składnik. Człowiek sam w sobie również jest także źródłem zanieczyszczeń wpływających negatywnie na naszą planetę poza dwutlenkiem węgla w powietrzu wydychanym, wydziela ponad sto pięćdziesiąt różnych substancji lotnych. Zatrucie środowiska powodują także zwierzęta domowe. Są one dodatkowym źródłem czynników alergicznych, mowa tutaj o sierści i złuszczonym naskórku oraz włosach a także gazach trawiennych siarkowodorze, amoniaku, metanie. Na złą, jakość powietrza duży wpływ ma również za niski poziom wilgotności, czyli poniżej 50%. Często, zwłaszcza dzieje się to zimą wilgotność ulega znacznemu zmniejszeniu na skutek działania centralnego ogrzewania. Podrażnia to delikatną śluzówkę dróg oddechowych i powoduje wysychanie śluzówki i zwiększoną wrażliwość na drobnoustroje a także alergeny szkodliwe. Te wszystkie czynniki nie są objęte ani ochroną środowiska ani działaniami ekologicznymi, gdyż nie zatruwają środowiska w sposób znaczny. Podobnie rzecz się ma z kurzem domowym, który w osiemdziesięciu procentach składa się z martwych komórek ze złuszczającego się stale naskórka człowieka i zwierząt domowych jest zarazem pokarmem dla roztoczy. Roztocza są mikroskopijnymi pajęczakami, które gnieżdżą się w dywanach, zasłonach i głównie łóżkach oraz unoszą się w powietrzu. Uważa się, że proteiny wydalane przez roztocza są jednym z najpoważniejszych źródeł czynników alergizujących. Przykładowo sześcioletnia poduszka może zawierać roztocza w jednej dziesiątej swojej wagi, będące przyczyną porannego kaszlu u osoby, która ją używa. Do powodów zanieczyszczenia powietrza zaliczamy, więc hermetycznie uszczelnione budynki, tworzywa sztuczne wyposażenia, słabą wentylację, wydzieliny biologiczne człowieka oraz zwierząt z nim mieszkających. Powstały w wyniku tych czynników zespół chorobowy nazwano "zespołem chorego budynku". Objawy tego zespołu to alergia, astma, podrażnienia zarówno oczu, nosa, jak i gardła, oraz towarzyszące temu zapalenie zatok i oskrzeli, trudności w oddychaniu, dodatkowo dochodzą objawy chronicznego zmęczenia, bóle głowy, oraz zaburzenia snu i inne zaburzenia systemu nerwowego takie jak depresje czy stany lękowe. W środowisku, w którym żyje człowiek zanieczyszczenia powietrza powodują korozję metali oraz zniszczenie materiałów budowlanych. Wtórnie powodują skażenia wody i gleby. Działają również niekorzystnie na rośliny, zaburzając procesy fotosyntezy i oddychania.

Tagi: powietrze,zatrucie,objawy | Podział strony